เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท ก่อนเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 170.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 โดยนายชาคริต ทีปกรสุขเกษม เป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป(Precast Concrete Wall Panel) สำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “CPanel” ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตระบบ Fully Automatic ของ Vollert Anlagenbau Gmbh ประเทศเยอรมันนี ที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยการควบคุมดูแลการผลิตอย่างเข้มงวดจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและความต้องการของลูกค้า

ปัจจุบัน สำนักงานของบริษัทและโรงงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 85 หมู่ 9 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 (ละติจูด: 13.263198 ลองติจูด:101.184783) โดยปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์ประมาณ 430,000 ตารางเมตรต่อปี และจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็น 860,000 ตารางเมตรต่อปีในปี 2558 ซึ่งเป็นกำลังการผลิตสูงสุดของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีสินค้าเพียงพอสำหรับรองรับความต้องการใช้งานของกลุ่มลูกค้าทั้งที่เป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และกลุ่มลูกค้าทั่วไป ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการใช้งานผนังคอนกรีตสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

cpanel_about_01   cpanel_about_02   cpanel_about_03

Top