วัสดุก่อสร้างอื่น

วัสดุก่อสร้างอื่น

นอกเหนือจากสินค้าผังคอนกรีตสำเร็จรูป บริษัทยังมีบริการจัดหาวัสดุก่อสร้างหลากหลายชนิด โดยพร้อมจำหน่ายและจัดส่งให้แก่ลูกค้าได้ทั่วประเทศ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กลุ่มลูกค้าเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และลูกค้าทั่วไปจัดหาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพได้ครบถ้วนอย่างรวดเร็ว

ปูนซิเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน ท่อคอนกรีต
ปูนซิเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน ท่อคอนกรีต
  อิฐมวลเบา คานสำเร็จรูป บันไดสำเร็จรูป  
  อิฐมวลเบา คานสำเร็จรูป บันไดสำเร็จรูป  
Top