ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัทกำลังเปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายงานสำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายผังคอนกรีตสำเร็จรูป ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

วิศวกรโยธาออกแบบ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง/โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานออกแบบ 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิศวกรวางแผน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง/โยธา หรือ อุตสาหการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานวางแผน 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิศวกรไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. สาขาก่อสร้าง/โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานขับรถบรรทุกโลเบส 18 ล้อ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 3
 • เงินเดือน 10000+ค่าเที่ยว+เงินพิเศษ+เบี้ยขยัน+บ้านพักคนงาน

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน โดยระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เงินเดือนที่ต้องการ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ชัดเจน พร้อมทั้ง สำเนาใบรับรองผลการศึกษา บัตรประชาชน ผลการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) และรูปถ่ายปัจจุบัน มายังฝ่ายบุคคล บริษัท ซี แพนเนล จำกัด เลขที่เลขที่ 85  หมู่ 9 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20220  โทรศัพท์: 038-110868 – 73 แฟกซ์: 038-110874 หรืออีเมลล์ HR@CPanel.co.th

Top